Ward - 2013-04-14 20:57:35

Pułapka:
Zadanie otrzymujemy od Pyrokara, po powrocie na Khorinis.Mag mówi nam, że miasto zostało podbite przez orków i
tylko Klasztor i Farma Onara odpierają ataki orków.Także mówi, że przebicie przez miasto jest prawie niemożliwe i radzi
abyśmy dali swoim towarzyszom runy teleportacyjne do bezpiecznych miejsc:
- Kowalowi możemy dać teleport na Farmę Onara
- Kapitanowi możemy dać teleport do Martwej Harpii
- Lesterowi lub Angarowi możemy podarować teleport do Obozu Bractwa
Inni powinni już się jakoś przebić przez hordy orków.Niektórzy mogą także trafić do niewoli(będą w celi w koszarach)bądź
też niestety zginąć.

Niewinny:
Zadanie pojawia się na Zapomnianej Wyspie.Polega ono na wstawieniu się za Pedrem u Pyrokara.Następnie
kontynuujemy rozmowę o nowicjuszu w klasztorze.Mag żąda 5000 sztuk złota za wybaczenie mu win.Płacimy mu i
Pedro otrzymuje przebaczenie.

Paladyni w Górniczej Dolinie:
Zadanie otrzymujemy od Lorda Hagena przebywającego w Force Azgan, po rozmowie z Pyrokarem.Następnie idziemy do
Górniczej Doliny i schodzimy do rzeki.Spotkamy tam  oddział paladynów, któremu przewodzi Nathan.Otrzymujemy od
niego dwa zadania "Ocalali" i "Dług honoru".Teraz musimy iść do Zamku i porozmawiać z Garondem.Spotkamy go w
zamkowych lochach.Teraz idziemy do komnaty w której wcześniej przebywał dowódca paladynów.Spotkamy tam
dowódcę orków i proponujemy mu złoto.On ma gdzieś złoto i proponuje nam pojedynek.Zgadzamy się i ork będzie czekał
w leżu ognistego smoka.Walczymy z orkiem i po wygranej walce jeśli powiemy, że przegraliśmy z nim dostaniemy od
niego orkowy eliksir.Wracamy do zamku i teraz spokojnie możemy wrócić na przełęcz z Garondem,Parcivalem,Orikiem i
Udarem.Następnie biegniemy do Nathana i idziemy na przełęcz.Teraz idziemy na przełęcz Khorinis i pomagamy w walce
paladynom.Jeśli Nathan zginie nie będziemy już mogli wykonać zadania "Dług honoru".Po walce rozmawiamy z
Garondem i wracamy do Fortu informując Lorda Hagena.

Uwaga! Przed opuszczeniem Doliny z paladynami możemy odwiedzić jaskinię łowców orków i doradzić im aby wynieśli
się stąd razem z paladynami.

Alternatywne sposoby uwolnienia paladynów

1.Grozimy Hog-Tarowi.Następnie wracamy do Nathana i z jego oddziałem szturmujemy zamek.
2.Przystajemy na ofertę Hog-Tara i zabijamy dla niego Ur-Thralla (poszukujemy Ur-Shaka)
2a.Zabijamy Ur-Thralla. Wady - Ur-Thrall mógł nam powiedzieć gdzie jest czarna ruda.
2b.Zabijamy Hog-Tara na polecenie Ur-Thralla. Wady Hog-Tar i Ur-Thrall zginą podczas szturmu paladynów na Zamek.
3.Pytamy o plany Hog-Tara i zabijamy na jego polecenie silnych ludzi w dolinie (łowców smoków). Wady spadnie nam
karma u Innosa oraz Vatras będzie na nas obrażnony, za nasze czyny.

Śmiertelny pojedynek:
Wybieramy dialog o złocie i następnie idziemy walczyć z Horg-Tarem  w leżu ognistego smoka.Następnie możemy
zgodzić się na waruki orka lub nie.

Ocalali:
Zadanie zleca Nathan.Idziemy do zamku i uwalniamy Garonda, Parcivala, Orika i Udara.

Dług honoru:
Zadanie otrzymujemy od Nathana.Po wykonaiu zadania "Ocalali" będąc już w Khorinis rozmawiamy z Udarem.Paladyn
proponuje nam pomoc w spłaceniu długu honoru Nathana.Natępnie rozmawiamy z Nathanem i prowadzimy go do
gospody Martwa Harpia.Zobaczmy tam Udara walczącego z orkami, Nathan wykorzystuje to i spłaca swój dług honoru
wobec Udara.

Wiadomości o niebezpieczeństwie:
Zadanie daje nam Vatras, przebywający w klasztorze.W tym zadaniu musimy ostrzec Saturasa o orkowych hordach w
Khorinis.Lepiej to zadanie wykonać po zrobieniu zadania Paladyni w Górniczej Dolinie by przy okazji pomóc magom
wody i piratom.

Zaufani ludzie:
Zadanie daje nam Diego, przebywający na Farmie Onara.Idziemy na Farmę Akila i odnajdujemy tam Cavalorna,Scatty'ego
i Thorusa.Rozmawiamy z nimi w kolejności (Thorus, Scatty i następnie Cavalorn inaczej zadanie może się zablokować).
Przyjmujemy zdanie "Pomoc dla Cavalorna" i zgadzamy się zaprowadzić ich na Farmę Onara.Jedyną bezpieczną drogą,
którą mogą przeżyć jest droga prowadząca do karczmy pod mostem, koło farmy Akila i następnie przez Farmę Bengara
(jest tam dość mało orków) Dodatkowo możemy jeszcze pobić Cavalorna i dać mu jakiś lepszy łuk oraz broń.Po
doprowadzeniu ich do farmy rozmawiamy z Diego.

Pomoc dla Cavalorna:
Cavalorn prosi abyśmy bezpiecznie doprowadzili go do Farmy Onara.

Zbroje dla myśliwych:
Zadanie daje nam Falk po wykonaniu zadania "Paladyni w Górniczej Dolinie" Pytamy Falka o pomoc w walce z orkami i
ten zgadza się jeśli przyniesieniu mu zbroje z pancerzy pełzaczy dla pozostałych myśliwych.Potrzebujemy 10 zbroi (1
zbroja = 10 płytek pełzacza) Idziemy do Wilka i dowiadujemy się, że przepis na nią jest w Górniczej Dolinie w dawnym
Nowym Obozie (obecnie lodowa kraina).Idziemy do leża lodowego smoka, zabijamy czarnego trolla i otwieramy skrzynię
kluczem od najemnika, następnie wykonujemy zbroje według projektu.Pełzacze możemy spotkać w kopalniach i
jaskiniach.Wykonane zbroje oddajemy Falkowi.

Rytuał oświecenia:
Zadanie daje nam Saturas po wykonaniu zdania "Paladyni w Górniczej Dolinie".Rozmawiamy z Saturasem na temat
pomocy w walce z orkami.W tym celu musimy przeprowadzić rytuał oświecenia.W tym celu musimy udać się do
biblioteki uczonych i odnaleźć Riordiana.Ku zdziwieniu mag został zamieniony w zombie i nic nie może go już uratować.
Zabijamy Riordiana i przynosimy amulet Saturasowi.Teraz musimy iść do świątyni Adanosa, do komnaty w której
walczyliśmy z Krukiem i przeprowadzamy rytuał.Będzie nas atakować 5 fal sług zła i musimy ochraniać magów wody.Po
wykonaniu rytuału rozmawiamy z Saturasem i magowie zgadzają się pomóc w walce.

Warunek piratów:
Zadanie daje nam Greg po wykonaniu zadania "Paladyni w Górniczej Dolinie".Rozmawiamy z Gregiem i pytamy się o
pomoc w walce z orkami.Piraci chcą w zamian galeon paladynów.W tym celu rozmawiamy z Lordem Hagenem i
przekonujemy go do wyrażenia zgody na ten warunek.Następnie wracamy do Grega i czekamy 2,3 dni i rozmawiamy z
nim ponownie (prawdopodobieństwo pomocy zależy od ilości wykonanych zadań dla piratów) W razie nie zgodzenia się
piratów wczytajmy grę i spróbujmy ponownie.

Wymagane zadania do wykonania w celu otrzymania pomocy Piratów:
1) Odpowiednie rozegranie zadania z księgą rachunkową Francisa
2) Mięso dla Jacka Alligatora
3) Misja z oczyszczeniem plaży z potworów
4) Bandyci z wieży
5) Grog dla Skipa
6) Morderca Angusa i Hanka
7) Kompas Garreta
8) Szybki śledź dla Brandona
9) Misja Owena w celu skoku do rozpadliny i odnalezienie Malcolma
10) Zabicie Kruka i poinformowanie o jego śmierci kapitanowi Gregowi
UWAGA! Można nie spełnić TYLKO jednego warunku z wyżej wymienionych, inaczej możliwe że nie otrzymamy zgody Grega.

Broń z rudy dla najemników:
Zadanie otrzymujemy po zadaniu "Paladyni w Górniczej Dolinie".Rozmawiamy z Lee na temat walki przeciw orkom,
następnie idziemy do Hagena po projekt na miecz z magicznej rudy.Paladyn się zgadza i teraz musimy się zapytać o
potrzebna ilość.Wymagane jest 30 miecz z rudy ( potrzebujemy 30 prętów i 300 bryłek rudy).Rudę powinniśmy mieć
podczas wykonywania zdania z rudą dla Węża, jeśli jej nie mamy to musimy sobie wykopać.Mając rude kujemy miecze i
dajemy Lee.

Przewaga szybkości:
Zadanie daje nam Gor Na Kosh po wykonaniu zadania "Paladyni w Górniczej Dolinie".Rozmawiamy z Baal Orunem i on
zgadza się nam pomoc w walce ale musimy w zamian pomóc strażnikom świątynnym.Kosh zgadza się pomóc w zamian
za 30 mikstur szybkości.Zamiast mikstur możemy także dać szybkie śledzie, które dostaniemy u piratów.Gdy mamy
już mikstury lub śledzie dajemy je Gor Na Koshowi.

Dziwne rzeczy:
Zadanie pojawi się gdy podejdziemy zbyt blisko posągu poszukiwacza (opiekuna) jeden z nich jest przy
klasztorze.Uderza w nas piorun i zabiera nam energię.Mówimy o tym Pyrokarowi a następnie musimy zabić opiekunów i
haradrimów.

Opiekunowie (przechodzenie gry magiem):
Rozmawiamy z Pyrokarem w klasztorze i zacznie on szukać odpowiedzi na to wszystko w księgach Xardasa.Po
zrobieniu zadania "Dziwne rzeczy" i przekonania wszystkich frakcji do walki, zbieramy ich na Farmie Onara.Zaczynamy
zadanie "Wojna z orkami" i rozmawiamy z Pyrokarem.Mag mówi, że powinniśmy znaleźć jakieś małe bóstwo, które nam
pomoże bo pozostali bogowie są bezradni.W tym celu idziemy do Górniczej Doliny i rozmawiamy z Baalem
Netbekiem.Teraz musimy zdobyć moc 3 bogów.W celu zdobycia mocy Innosa i Beliara wystarczy pomodlić się do ich
kapliczek, natomiast moc Adanosa zdobędziemy gdy pójdziemy do jego świątyni w Jarkendarze, tam gdzie walczyliśmy
z Krukiem.Następnie Netbek mówi nam, że musimy stworzyć miecz lub runę (jeśli gramy magiem) Potrzebujemy do tego
5 rzeczy.3 zdobywamy podczas wykonywania zadań dla Opiekunów (duch wody, serce prawdziwego ducja ognia i serce
golema cienia), oko kamiennej pumy znajdziemy w Jarkendarze w miejscu gdzie był magiczny łuk (wskoczymy tam z
pomocą akrobatyki).(Do stworzenia dodatkowo będziemy potrzebowali czarnej rudy Ur-Thrall może nam z tym pomóc)
Tworzymy runę bądź miecz i teleportujemy się do pałaców Vakhrana.Zabijamy wszystkich opiekunów i haradrimów i
następnie otwierają nam się drzwi do Stonnosa.Rozmawiamy z nim i go też zabijamy.Teraz wracamy do Netbeka i
mówimy mu o wszystkim.

Wojna z orkami (główne zadania tego rozdziału):
Idziemy do klasztoru i rozmawiamy z Pyrokarem, następnie idziemy do Fortu Azgan i przedstawiamy Hagenowi nasz
plan.Wykonujemy misję "Paladyni w Górniczej Dolinie", a następnie zbieramy armię.Magowie ognia zgodzą się gdy
pozostałe frakcje się zgodzą.Myśliwi - dla nich musimy wykonać zadanie "Zbroje dla myśliwych", dla Magów Wody
"Rytuał oświecenia", dla Piratów "Warunek piratów", dla najemników "Broń z rudy dla najemników", dla Bractwa 
"Przewaga szybkości", Łowcy Smoków dołączą do najemników jeśli ich wyprowadzimy z doliny.Następnie rozmawiamy
z Lordem Hagenem i paladyni dołączają do Farmy Onara.Idziemy do Pyrokara (w piwnicy klasztornej) i mówi nam, że
mamy zabić wszystkich Opiekunów.Natępnie idziemy na Farmę Onara i wychodzimy na polę.Następnie rozmawiamy z
Hagenem i stajemy koło Gorna.Rozpoczyna się wielka bitwa! Wygrywamy bitwę i straty w ludziach są wielkie jak
nigdy.Teraz rozmawiamy z Lee i z Hagenem musimy jeszcze wykonać zadania "Magia Runiczna", "Oblężenie klasztoru"
i "Oswobodzenie Khorinis".Po wykonaniu tych zadań rozmawiamy z Hagenem.

Magia Runiczna:
Zadanie daje nam Pyrokar po bitwie na Farmie Onara.Rozmawiamy z Hagenem,Saturasem,Daronem,Baalem Orunem i
wypróbujmy ją sami - magia działa tylko dla nas! Ponownie porozmawiajmy z Pyrokarem.

Oblężenie klasztoru:
Zadanie otrzymujemy po bitwie na Farmie Onara i ukończeniu zadania "Magia Runiczna".Magowie utracili swoją magię i
nie mogą dostać się do klasztoru.Po prostu naszym zadaniem jest wybicie wszystkich orków, którzy oblegają
klasztor.Gdy już to zrobimy wracamy do Pyrokara i magowie mogą spokojnie wrócić do klasztoru.

Zabij tylu ilu możesz!:
Zadanie zleca nam Lord Hagen po bitwie na Farmie Onara (Hagen znajduje się na miejscu Lee).Koniecznie musimy zabić
wielku orków spod Farmy Onara.Po prostu zabijamy niedobitki orków na Farmie Onara i następnie wracamy do Hagena.

Oswobodzenie Khorinis:
Zadanie daje nam Lord Hagen po bitwie na Farmie Onara.Po prostu musimy zabić wszystkich orków w mieście.Po
zabiciu odpowiedniej ilości pokarze się nam informacja o zwycięstwie.Dodatkowo możemy zabrać ze sobą kilku
towarzyszy:
-Diego
-Gorna
-Miltena
-Lestera
-Angara
Po wyzwoleniu miasta wracamy do Lorda Hagenia i mówimy mu o tym.

Wiadomość dla króla:
Zadanie daje nam Lord Hagen po wygranej bitwie na Farmie Onara.Musimy wykonać zadanie "Oswobodzenie Khorinis" i
następnie porozmawiać z dowódcą paladynów.Lord Hagen proponuje nam abyśmy dostarczyli wiadomość o zwycięstwie
królowi.Teraz rozmawiamy z Gregiem ubranym w pancerz paladyna i mówimy mu by został kapitanem statku.Greg każe
nam już tylko zebrać załogę i możemy odpływać (nie zapominając o tych co zostali uwięzieni w lochach!) Następnie
wracamy na Esmeraldę i rozmawiamy z Gregiem.TO JUŻ NAPRAWDĘ KONIEC.

Dziękuję za przeczytanie tego poradnika pzdr. Ward :)

Jao - 2013-08-11 18:16:12

Spytam tu bo przy nekromantach ciągle nie dostałem odpowiedzi. Jak zabić mrocznego golema? Napisałeś że zaklęciem światła ale zaklęcie światła nie jest zaklęciem bojowym. Gdzieś tam czytałem że zaklęciami paladynów - one też mu nic nie robią.

Ward - 2013-08-11 19:23:05

Hmm spróbuj jeszcze może Czarów ognia,magicznej broni,beliara albo sekty.
Bo ewentalnie spróbuj zrobić to z nałorzonym pierścieniem od Dagotha

Jao - 2013-08-11 20:00:52

Niestety, bydlak jest odporny na każdą magię(nawet wir mu nic nie robi a spodziewałem się, że to zadziała). Pierścien Dagotha też nic nie daje. A bez serca nie rozwalę Opiekunów.

Ward - 2013-08-11 20:04:19

Aaaa to już jesteś przy opiekunach...
Tego golema można pokonać będąc nekromantą

Golem mroku z sercem potrzebnym do konsekracji jest w Dolinie Cieni, znajdziesz go w jaskini pod wioską Ur-Groma

Jao - 2013-08-12 10:38:06

Ach, myślałem że chodzi o tego golema z wieży. Mogłeś napisać w poradniku bo raczej się tego serca podczas robienia zadań Opiekunów nie zdobywa.

Tangel - 2013-08-24 15:48:31

Mam problem nie mam  serca golema cienia i nie mogę stworzyć tego miecza. Czy może mi ktoś dać jakaś poradę jak go zdobyć lub dać kod ?

Jao - 2013-08-25 15:59:38

Ward już napisał - golema szukaj w kopalniach w Dolinie Cieni.

Aldarkaen - 2013-10-26 23:30:44

Jestem w momencie, gdzie zebrałem wszystkich i Pyrokar każe mi stworzyć oręż przeciwko Opiekunom. Gram magiem, więc potrzebuję kamienia ogniskującego - ale nie mam pojęcia skąd go wziąć. Nie mogę znaleźć Saturasa - sprawdziłem farmę Onara, jest tylko Vatras i Mixir, w Jarkendarze po udzieleniu pomocy, nie ma śladu po nich, ani przy piramidach, ani w komnacie Adanosa. Czy ktoś mógłby udzielić mi pomocy? Co mam robić w danej sytuacji?

Aldarkaen - 2013-10-27 10:40:57

Sprawdziłem, u smoka, nie wiem. Nie mam pojęcia.


@Edit

Ok, rozwiązałem ten problem - błąd w grze sprawił, że nie pojawili się na farmie Onara, po wczytaniu wcześniejszego save'a, wszystko wróciło do normy.

Teraz tylko pytanie - czemu nie mogę atakować orków po zniszczeniu Opiekunów? Wciąż mnie zabija jak ich atakuję.

kruger007 - 2013-10-30 23:29:51

"Dodatkowo możemy jeszcze pobić Cavalorna i dać mu jakiś lepszy łuk oraz broń"
Jak to zrobić? tzn jak można mu dac łuk i bron? Jak go pobije to nie idze przeciagnac broni z mojego ekwpiunku do jego...Jak wurzuce bron tez nie...

WalkerNSP - 2014-01-06 19:46:59

WItam
Mam problem z zadaniem Dług honoru, niestety w ver 2.1 Udar i Nathan zostaja przy przeleczy Khorinis. Gdy sie tam teleportuje zastaje z 10 orkow ktorzy momentalnie zabijają obu paladynów. Nie miałem wcześniej żadnej rozmowy z Nathanem o wyprawie do Martwej Harpii.

Jakieś sugestie ?

WalkerNSP - 2014-01-06 21:36:30

Niestety nie nadaje rady ich zabic wczesniej paladynia padaja , a kod na paladyna znam tylko na Udara :) Zreszta jak umiera jeden z nich to zadanie wpada w niezaliczone i nawet nie wiem czy jeszcze je wtedy bedzie mozna zrealizowac.

Adrien Sterne - 2014-01-07 06:39:58

A masz może nieco wcześniejszy save? Np jak byliście wszyscy na przełęczy w GD. Jak tak to użyj kody edit abilities ➡ attribute ➡ pojawią ci się takie cyferki każda z nich to inny stat
0- aktualna ilość HP
1- maksymalna ilość HP
2- aktualna ilość many
3- maks. Ilość many
4- siła
5- zręczność
A 6 i 7 nie wiem do czego są.
Zmienimy mu punkty HP a więc⤵
0- 5000(możemy zmieniać im staty wedle własnego upodobania)
1- 5000
i gotowe pamiętam że można było ustawić nieśmiertelność ale tego zapomniałem.:D

WalkerNSP - 2014-01-07 21:39:02

Czy tylko ja po teleportacji do opiekunow nie mam zadnych dialogów odnośnie walki  ? Miecz juz stworzylem, moge ich pozabijac atakujac po kolei, to tak ma byc ? bez zadnej gadki ?:)

Adrien Sterne - 2014-01-08 06:28:58

Tych zwykłych pozabijaj(haradrimów też)gadkę będziesz miał ze Stonnosem.

WalkerNSP - 2014-01-08 18:10:58

Czy tylko ja przed bitwa dostalem zadanie ( nie ma wpisu w notatniku) od Goraxa zeby zabic Pedra ? Nagrode mialem dostac po wykonaniu, ale nie moge z nim pogadac na ten temat ;)

WalkerNSP - 2014-01-08 19:09:19

Hhahaha :) to niezle ;P ocalilem go, zaplacilem 5000 grzywny i potem ze mam go zabic :) moze next time.

maciolo - 2014-01-13 18:13:27

Jaki jest kod na artefakt ducha wody ducha ognia i serce golema. Nie wiem gdzie są a na początku gry nie wybrałem drogi opiekunów i nie zrobiłem tych zadań
POMOCY!!!!!!!!!!!

Adrien Sterne - 2014-01-13 20:30:00

Na miesiąc dałem sobie spokój z Gothiciem. Rób co chcesz.

SlaSheR0901 - 2014-01-19 21:48:06

Witam.Jestem Nowy na forum i ogólnie od nie dawna gram na Modzie.Lecz Potrzebuje pomocy w zadaniu związanym z Górniczą Doliną Mianowicie W zadaniu w rozdziale siódmym Mam nadzieje że w tym temacie mam pisać chodzi o orka Hog-Tar'a i ogólnie o dolinę. 1.Gdy rozmawiam z natanem dostaję zadanie tylko z tym długiem ta druga misja z ocalałymi nic... 2.Idę do zamku do garonda do celi rozmawiam z nim Dostaję jakiś tam wpis idę do sali jest tam Hog-Tar Ork rozmawiam z nim ... Nie mam opcji dialogowych jest tylko Wyjście.
Proszę o pomoc.


@Edit Mam Ulu-Mulu.

Adrien Sterne - 2014-01-19 21:57:01

Spróbuj jeszcze zajść do Natana. Jak nic, to wyrżnij orków(wiem że to trudne, ale ja tak zrobiłem +masa expa)

SlaSheR0901 - 2014-01-19 22:04:11

Adrien napisał:

Spróbuj jeszcze zajść do Natana. Jak nic, to wyrżnij orków(wiem że to trudne, ale ja tak zrobiłem +masa expa)

Dzięki Spróbuje (z natanem nic.) jutro dam znać.

Monolit - 2014-01-20 19:25:25

Mam problem, a mianowicie, nie mogę rozpocząć bitwy, bo Pyrokara nie ma, a nie będzie go jak nie pokonam opiekunów, a nie pokonam ich bez tych dupereli co są potrzebne i oczywiście bez błogosławieństw bogów. W Końcu dochodzę to tego, że nie wiem jak zdobyć błogosławieństwo Adanosa. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie ?

kruger007 - 2014-02-07 13:52:59

Jak zabić golema cienia? Znalzłem gdzieś, że zaklęciem światło idzie go zabić, ale przciez to zaklęcie się robi tylko na sobie:/
Jesli nie wykonywalem zadan dla opiekunow to krzyształ ognia i perłe wody kodami musze zdobyc?

Davros - 2014-02-10 19:17:09

Mam pewien dylemat. Na początku dołączyłem do opiekunów. Czy w siódmym rozdziale będę miał jeszcze szansę zdobyć miecz o nazwie gniew stwórcy ?

Adrien Sterne - 2014-02-11 06:20:54

Chyba będziesz musiał.

Jao - 2014-02-12 12:11:57

kruger007 napisał:

Jak zabić golema cienia? Znalzłem gdzieś, że zaklęciem światło idzie go zabić, ale przciez to zaklęcie się robi tylko na sobie:/
Jesli nie wykonywalem zadan dla opiekunow to krzyształ ognia i perłe wody kodami musze zdobyc?

Tego golema cienia możesz zabić tylko będąc Nekromantą. W Dolinie Cieni w jednej z jaskiń jest golem, którego możesz normalnie zabić.

Davros napisał:

Mam pewien dylemat. Na początku dołączyłem do opiekunów. Czy w siódmym rozdziale będę miał jeszcze szansę zdobyć miecz o nazwie gniew stwórcy ?

Opiekunowie zwracają się pod koniec gry przeciw tobie, nieważne czy do nich dołączysz czy nie.

Jao - 2014-02-13 19:40:33

gandalf napisał:

Do posta wyżej i 1 części:
Da sie go zabić każdą gildią za pomocą światła.

Jak, Panie Mądralo, skoro światło nie jest zaklęciem bojowym? :/
Ta zniewaga krwi wymaga!  -Gandalf

Jao - 2014-02-15 11:20:41

@up Niestety nie masz racji. :/ Próbowałem kiedyś już kilka razy.

EDIT: To nie była agresja ani zniewaga, tylko ironia. :P

Grahtnakk - 2014-02-16 20:11:07

Witam, mam problem z piratami. Nie chcą oni się wcale zgodzić na dołączenie do palków. Zrobiłem większość zadań, ale wciąż są przeciwni. Co muszę zrobić?

Kyronus Blade - 2014-02-16 20:30:47

Wymagane zadania do wykonania, aby otrzymać zgodę Grega:
1) Odpowiednie rozegranie zadania z księgą rachunkowa Francisa
2) Mięso dla Jacka Alligatora
3) Misja z oczyszczeniem plaży z potworów.
4) Bandyci z wieży
5) Grog dla Skipa
6) Morderca Angusa i Hanka
7) Kompas Garreta
8) Szybki śledź dla Brandona
9) Misja ze skokiem do rozpadliny i znalezieniem martwego Malcolma
10) Przekazanie wiadomości że Kruk jest martwy

Można nie spełnić TYLKO jednego warunku.
Jeśli to wszystko masz wykonane zgoda od Grega jest na 100%
Pamiętaj że jeśli nie masz zgody Grega nie ukończysz gry to taki chamski cios dla graczy trzeba o tym pamiętać.

Grahtnakk - 2014-02-17 14:19:39

A kto ma powiedzieć mi, że mordercą Angusa i Hanka jest Juan?

ziomeczky11 - 2014-02-17 15:54:26

Jak fisk zleci ci zadanie o wytrychach, idziesz zabijasz juana, wracasz oddajesz wytrychy i powinna być opcja dialogowa o tym że juan pracował dla estebana. Wracasz do billa i mówisz mu o tym.

Jao - 2014-02-17 17:51:11

Kyronus Blade napisał:

Pamiętaj że jeśli nie masz zgody Grega nie ukończysz gry to taki chamski cios dla graczy trzeba o tym pamiętać.

Nieprawda. Mozesz wziąć wówczas Torlofa na kapitana statku.

Grahtnakk napisał:

A kto ma powiedzieć mi, że mordercą Angusa i Hanka jest Juan?

Powie ci o tym Tom w jaskini niedaleko Logana.

CienBezi - 2014-03-01 22:22:14

Musze zrobic zadanie dla mysliwych z zbrojami pelzacza zeby byla bitwa pod farmą onara?

Jao - 2014-03-02 12:51:08

Tak.

CienBezi - 2014-03-02 13:03:07

Wiecie Dlaczego wylącza mi sie Gothic jak proboje wejsc do jarkendaru po blogoslawienstwo adannosa?

Jao - 2014-03-02 13:27:22

Grasz na kodach?

shankar - 2014-03-03 16:28:14

Witam poda ktos kod na rune do opiekunów bo go nie spotkalem bylbym wdzieczny jezeli ja masz to opusc rune wpisz set fbox i ukaze sie kod.

Jao - 2014-03-03 16:59:45

Insert Itru_teleportdagot
Prosz.

shankar - 2014-03-05 10:24:06

Mam pytanie dlaczego nei moge zatakować orków bo odrazu trace hp i zabic opiekunów nic im hp nei leci?

CienBezi - 2014-03-05 16:43:39

Musisz walnac jakiegos orka przy klasztorze potem podejsc do posągu,zebrac armie isc do hagena i dopiero opiekunów a do tego musisz miec miecz o nazwie gniew stworcy i pierwszy hit im nic nie robi dopiero przy 2 3 4 otrzymuja dmg

Kacper41017 - 2014-05-03 16:05:56

Witam mam problem ;
Mianowice chce uzyc zwoju aby polonczyc miecz z rudy z tymi badziewiami i okazuje sie ze nie mam serca tego golema a przeszlem caly wontek opiekunów. Jesli moglibyscie to podeslijcie kod albo miejsce w ktorym to jest

CienBezi - 2014-05-03 22:44:16

Dolina Cieni w jaskini jest jak idziesz pod ta gore od piramidy wczesniej tam byly jaszczuroczelki i ogniste jaszczurki to po lewej jest jaskinia.

Kacper41017 - 2014-05-05 15:15:22

Dzieki :P

Mac007 - 2014-06-02 11:51:09

Mam problem z zadaniem opiekunowie, gram jako mag wody, mam zrobić runę, jednak nie robiłem wcześniej zadań dla opiekunów, więc mogę jakoś teraz zdobyć te 3 składniki?, bo bez tej runy chyba nie da się zakończyć gry?
Bowiem oko kamiennej pumy i czarną rudę mam.
Dobra już sobie poradziłem, co prawda musiałem użyć kodów po raz pierwszy w tej grze, ale inaczej się nie dało w 7 rozdziale, tych składników bym już nie zdobył.

Geniusz000 - 2014-08-14 10:42:52

Poszedłem do fortu azgan porozmawiać z hagenem i teraz jak próbuje wyjść to mi się gothic crashuje ;_; Pomocy.

Pawlak . - 2014-09-15 16:19:54

Potrzebuje pilnie kodu na Grega !  Zna ktoś ?

amigodiamantes - 2014-09-20 00:18:55

sheer, mi też mnóstwo osób do bitwy nie przyszło:/ z magów wody tylko 2 było, z guru 3... przez to lewa flanka była w zasadzie bez magów i orkowie mogli ją tłuc doszczętnie w zasadzie aż do wysokości lee:( z prawej padało z 5 osób czyli prawie nic, a z lewej jakby tam jakieś chłopki z widłami stali a nie paladyni, strażnicy świątynni i piraci:(

trochę ta bitwa taka na hurra była, ani paladyni nie użyli magii, ani strażnicy świątynni (a mogliby w pierwszej fazie), i orkowie wojaki (tylu wojaków to ja nigdzie nie widziałem, przecież wszędzie indizej to pół na pół z elitarnymi, albo elit wiecej...)
no myślałem też na początku że jak zajdę pod farmę onara to jakies palisady, małe fosy tam będą czy jak, jakieś wieżyczki (z których potem by magowie zaklęcia miotali) a tu tak niby bitwa, fajny pomysł ale spierniczony trochę bo niedopracowany

no nic. ale jak zobaczyłem grega w stroju paladyna u lee to prawie spadłem z krzesła ;D wyglądał przecudnie;p swoja drogą myślałem że wszyscy piraci wdzieją stal a tu tylko greg...
swoją drogą ten pomysł żeby paladyni oddali statek piratom... naciągany w spód  że hagen tak łatwo na to idzie:D ciekawiej byłoby że my przypływamy,hagen mówi że będzie ulaskawienie, ok ale piraci faktycznie będą chcieli statek i my im po bitwie cichaczem i nieoficjalnie faktycznie ułatwiamy do niego dostęp albo i nie, zależałoby to od nas czy dotrzymujemy obietnicy (nie mówimy o planach piratów hagenowi) i stajemy się wrogami paladynów czy wyżynamy po tej bitwie piratów (bo wcześniej powiedzieliśmy hagenowi o nieoficjalnej umowie piratów z nami. hagen uznałby że nie mieliśmy prawa zawierac takiej umowy poza plecami, zgadza się przyjąc piratów, każe nam powiedzie piratom że wszystko jest tak jak chcą (oficjalnie i nieoficjalnie) a potem piratom po prostu statku nie dac, bo on oficjalnie zgadzał sie tylko na ułaskawienie a umowa o statku to tylko między gregiem a nami i go to nie obchodzi. to byłaby bardziej ciekawe wyjście wątku z piratami a nie że hagen po prostu od czapy oddaje statek na gębę komuś kto po prostu może wyrzuci za burtę zbroję i łupi jak dawniej:)

Pawlak . - 2014-09-25 02:05:54

No dobra, ale ja potrzebuje kodu na Grega bo gry nie mogę skończyć, tylko tego mi brakuje

Geniusz000 - 2014-09-25 10:42:02

Nie masz wcześniejszego save'a? Bo kod na Grega raczej nic nie da.

Pawlak . - 2014-09-26 14:14:30

Nie mam, ostatni save to przed wypłynięciem na dwór Irdorath .
Potrzebny mi Greg bo piraci wgl się nie zgodzili mi pomóc, no ale gdzieś wyczytałem że Torlof może też zostać kapitanem na koniec gry wiec przechodziłem dalej . Niestety żeby Torlof nim został musi chyba być też wcześniej (a miałem Jorgena i on się już osrał) . Możliwe że Greg nie zadziała mi teraz, no ale spróbować można

Bartek.123 - 2014-09-28 16:04:49

Witam mam problem otóż lee nałożył na mnie grzywnę w 1 rozdziale.Jednak nie miałem wystarczająco kasy żeby zapłacić a kiedy zebrałem wystarczające lee gada że już za późno i chce mnie zabić.Ja po prostu wczytałem grę i to olałem bo Lee nie był potrzebny przez większość gry.Ale teraz muszę zachęcić najemników do walki z orkami ale nie mogę bo lee chce mnie zatłuc dowiedziałem się że gravo w karczmie może mi pomóc ale karczma została zaatakowana przez orków a gravo nie żyje możecie mi podać jakiś kod na gravo czy coś a może da się jakoś obejść bez najemników.Dziękuje za odpowiedź
edit: gravo jednak jest na farmie onara i ma się dobrze ale to nie zmienia faktu że gdy pogadam z lee a on chce mnie zabić do gravo nie chce ze mną gadać.Próbowałem go gdzieś przemieścić kodami ale on i tak wraca na swoją dawną pozycję a nie wybije całej farmy bo to nie ma sensu ma ktoś jakieś propozycje ??

amigodiamantes - 2014-09-29 16:42:14

spróbuj rzucić zaklęcie zapomnienia na lee...
czasami ten czar działa cuda:)

Bartek.123 - 2014-09-29 18:22:19

ok fajnie udało po prostu zrobiłem awanturę na farmie i pogadałem z gravo ale jeden problem rozwiązany a już pojawia się następny chodzi o misję zdobycia  serca ducha wody i ognia i serca mrocznego golema z tego co wiem mroczny golem jest pod wioską ur-groma w dolinie cieni ale gdzie jest duch wody i ognia bo nie wykonywałem misji dla opiekunów wiecie może co mam zrobić jak znaleźć te duchy albo jaki jest kod na ich przywołanie ???

Geniusz000 - 2014-09-29 21:57:47

Bartek duch ognia jest też obok wioski w dolinie cieni. Stoi przy brzegu tej rzeki lawowej. A gdzie dokładnie to ci nie powiem bo nie pamiętam. O duchu wody poczytaj sobie co musisz zrobić jak robisz misje dla opiekunów. Zbierasz te kryształy i wsadzasz tam w tej wiosce idziesz do ducha i tyle.

Bartek.123 - 2014-09-30 22:36:34

dobra wszystko się udało właśnie idę odbić khorninis

sirpazuzu - 2014-10-12 22:19:21

WalkerNSP napisał:

WItam
Mam problem z zadaniem Dług honoru, niestety w ver 2.1 Udar i Nathan zostaja przy przeleczy Khorinis. Gdy sie tam teleportuje zastaje z 10 orkow ktorzy momentalnie zabijają obu paladynów. Nie miałem wcześniej żadnej rozmowy z Nathanem o wyprawie do Martwej Harpii.

Jakieś sugestie ?

Jeśli jeszcze aktualny problem, ja robiłem taki manewr. Miałem obok siebie czary przeniesienia pod przełęcz i lodową falę. Na początek piłem eliksir szybkości, potem teleportowałem się pod przełęcz i od razu podbiegałem pod grupę walczących i rzucałem Lodową Falę. Potem Szybko wybijałem orków.
Bywało tak, że paladyni po tym byli do Ciebie wrogo nastawieni, wtedy, niestety, trzeba było dać sie pobić. Po tym wszystkim nie będą chcieli rozmawiać z Tobą, więc dobrze mieć przy sobie 2 zwoje z czarem Niepamięci. Rzucasz czar i wszystko wraca do normy. Mam nadzieję, że pomogłem :)

Mac007 - 2014-12-01 11:13:02

Aldarkaen napisał:

Sprawdziłem, u smoka, nie wiem. Nie mam pojęcia.


@Edit

Ok, rozwiązałem ten problem - błąd w grze sprawił, że nie pojawili się na farmie Onara, po wczytaniu wcześniejszego save'a, wszystko wróciło do normy.

Teraz tylko pytanie - czemu nie mogę atakować orków po zniszczeniu Opiekunów? Wciąż mnie zabija jak ich atakuję.

Nie wiesz jaki błąd to powoduje ?,bo mi wczytanie wcześniejszych savów nie pomaga, owszem jest na początku Saturas ale gdy tylko pójdę gdzieś dalej, np. do świątyni adanosa po błogosławieństwo to on znika bez śladu, przez co nie mogę wykonać zadania z kamieniem ogniskującym

rockman90 - 2015-01-07 02:57:51

Witam, wie ktoś jak zdobyć stalowe pręty w 7 rodziale bo jestem w ciemnej d...... Prawie koniec gry a ja nic już nie mogę zrobić bo nie mam prętów a potrzeba mi wykuć miecze dla najemników. Wytopić tez nie da rady bo u mnie to w ogóle nie działa. Macie jakiś kod na pręty działający w returningu?aktualizacja: już nieważne, pręty dodałem sobie bugiem.

Sarnir - 2015-03-12 19:02:15

Mi również zniknął Saturas i byłem w czarnej .... , Ale kod na kamień ogniskujący. itmi_focal

adasiek - 2015-10-04 10:23:22

Witam. Może ktoś mi pomoże. W 7 rozdziale gdy szedłem na solówkę z dowódcą orków w górniczej dolinie (z tym który przejął władzę w zamku). Zaatakował mnie jaszczur a wraz z nim orkowie. Niestety miałem wtedy na sobie ulumulu i mi sie rozpadło :( Czy jest jakiś kod który mi go odnowi? :( znalazłem jakiś "itmi_orcmaintotem" ale niestety nie działa. (W ogóle to itmi sie nie chce wpisać tylko od razu wskakuje insert.)

Pawlak . - 2015-10-16 18:10:25

ITMW_2H_ORCPRESTIGE
ITMI_ORCMAINTOTEM – działa jak ulu mulu, nie trzeba go zakładać, wystarczy, że mamy go w eq

sri - 2015-10-31 02:20:43

Witam
Podczas zadania "Rytuał oświecenia" nie pojawiają mi się fale wrogich istot mimo że czekam na nie 20/30 min..
Proszę o pomoc

konny12 - 2016-02-12 17:00:51

Jak zdobyć ducha wody? wchodze do tych jaskiń kaj mają być te kryształy ale nie ma tam nic co mógłbym wziąć. Odrzuciłem propozycje opiekunów

Pawlak . - 2016-02-14 11:23:11

konny12 napisał:

Jak zdobyć ducha wody? wchodze do tych jaskiń kaj mają być te kryształy ale nie ma tam nic co mógłbym wziąć. Odrzuciłem propozycje opiekunów

Skoro odrzuciłeś to nie zdobędziesz ducha wody, ponieważ by zaaplikować czarne kryształy na piedestale potrzebujesz pierścień wody który otrzymujesz od opiekuna

konny12 - 2016-02-14 16:04:07

SheerGhar napisał:

konny12 napisał:

Jak zdobyć ducha wody? wchodze do tych jaskiń kaj mają być te kryształy ale nie ma tam nic co mógłbym wziąć. Odrzuciłem propozycje opiekunów

Skoro odrzuciłeś to nie zdobędziesz ducha wody, ponieważ by zaaplikować czarne kryształy na piedestale potrzebujesz pierścień wody który otrzymujesz od opiekuna

No to jak mam ukończyć gre?

Pawlak . - 2016-02-15 14:28:02

Jedyne rozwiązanie jakie widzę to kody . Albo na pierścień, albo ducha wody, ale nie znam ich osobiście musiałbyś popytać na themodders, tam więcej osób zagląda . Ewentualnie możesz jeszcze na nieśmiertelności spróbować zaaplikować czarne kryształy by cię nie spaliły

konny12 - 2016-02-20 20:57:25

Gram od nowa co to znaczy odpowiednie rozegranie z księgą rachunkową francisa? Co mam zrobić przekupić go, pobić czy oddać dziennik?

Pawlak . - 2016-02-20 21:25:43

Wymienić dziennik za klucz

konny12 - 2016-02-21 09:52:38

Dzięki

paulpolska - 2016-08-28 19:42:02

MAM WIELKI PROBLEM I PROSZĘ O POMOC.

Wracam z Garondem i LŚami do Khorinis jednak po przejściu przez mapę ich już dalej nie ma ale to nie jedyny problem. Nagle ni stąd ni z owąd zarówno moja postać jak i Paladyni są do siebie ... PRZYJAŹNIE nastawieni jeśli ich nie atakuje a stało się tak właśnie gdy zobaczyłem, że nie ma palków  w Khorinis i wróciłem po nich do GD. Kolejny bug to taki, że teraz nagle mając 72% w posługiwaniu się bronią moja postać nie walczy tak jakby miała Mistrza tylko stopień niżej. Nie ogarniam skąd nagle takie zmiany.


1. Jak przerzucić oddziały paladynów do Khorinis ?? (Byłem w Azgan i nie ma dialogu z Lordem Hagenem więc raczej muszą oni się pojawić ze mną w Khorinis).

2. Jak naprawić tą nagłą zmianę nastawienia orków do mnie i posługiwanie się bronią ??

amigodiamantes - 2016-08-28 20:01:52

orki mogą być przyjaźnie nastawieni w 3 przypadkach:

1 masz ulu-mulu założone
2 masz totem siły z ur thalla w eq
3 masz ubraną szatę stonosa albo dagotha (pro szata ciemności lub kamienia)


paladyni normalnie powinni przełazić jak wykonamy misję z uwolnieniem garounda. Z tym że po przejściu do khorinis pojawiają się przy bramie do gd, a nie przy którymś z wejść. Jeżeli ich tam nie ma to coś się spierdzieliło.

paulpolska - 2016-08-28 20:24:01

amigodiamantes napisał:

orki mogą być przyjaźnie nastawieni w 3 przypadkach:

1 masz ulu-mulu założone
2 masz totem siły z ur thalla w eq
3 masz ubraną szatę stonosa albo dagotha (pro szata ciemności lub kamienia)


paladyni normalnie powinni przełazić jak wykonamy misję z uwolnieniem garounda. Z tym że po przejściu do khorinis pojawiają się przy bramie do gd, a nie przy którymś z wejść. Jeżeli ich tam nie ma to coś się spierdzieliło.

No właśnie nie ma ich przy bramie bo za każdym razem jak wracam do GD to tam stoją. Nie mam ulu-mulu założone właśnie ani nie mam żadnej szaty opiekuna (nosze tą mocniejszą szatę wody na szatę opiekuna brakuje mi many bo aż 800 trzeba kij wie skąd). Nawet orkowie w Khorinis mnie nie atakują no chyba ,że tak ma być no ale ten wódz orków miał tylko wypuścić paladynów i mnie z zamku więc coś się schrzaniło. Pallowie ani LŚ w ogóle nie pojawiają się w Khorinis.

2. Jak długo Pyrokar będzie w podziemnej bibliotece szukał spoosobu na pokonanie Opiekunów ??

3. Czy przywołanie do Khorinis tych pallów i łowców coś da ?? Jeśli tak to których trzeba przywołać i jakie są na nich kody ??

amigodiamantes - 2016-08-30 20:20:40

no to do 1;
albo masz totem siły albo kolejny bug.
2:
Pyrokaś duma nad książkami do czasu aż wykonasz misję garonda ze wsparciem (palladyni, łowcy, piraci, myśliwi, magowie ognia i wody, najemnicy. tylko 1 ekipę można popieprzyć), co jak widzę będzie nie do zrobienia z palkami w gd. Zostaje wcześniejszy save i wiara że tym razem siądzie tak jak należy

3:
nie znam kodów na tych palków i łs, ale do każdego możesz podejść, i jak podświetli imię to w konsolę wpisać ,,item focus", wtedy to co wydropi dużymi literami to kod na przyzwanie, poprzedzony insertem w konsoli. Da ci bardzo dżo, bo jak wspomnialem wcześniej - odblokuje to pyrokara

kujon333 - 2016-10-07 21:52:12

W ReB2.1 1.3.2 potrzeba 50 miksturek szybkości. Ale to chyba już nic nie znacząca zmiana bo i tak każdy pewnie ma na tym etapie gry tyle tego specyfiku

Edit: Jeśli nie chce się Wam za mocno zasuwać do Doliny Cieni to mroczny golem też jest w orkowym mieście - zaraz przy wejściu (ReB2.1 1.3.2)

paulpolska - 2017-05-03 09:04:28

O co chodzi z tymi piratami. Wykonałem wszystkie zadania dla Piratów oczywiście quest z Francisem prawidłowo a mimo to Greg przy każdym wczytywaniu gry odrzuca propozycję wsparcia. O co chodzi i dlaczego tak jest ?? Wersja 1.3.1

Pawlak . - 2017-05-03 14:43:54

Czyli nie wykonałeś wszystkich

paulpolska - 2017-05-03 19:06:19

Pawlak . napisał:

Czyli nie wykonałeś wszystkich

Napisałem, że wykonałem wszystkie (sprawdziłem dokładnie całą listę) zresztą jednego i tak można nie wykonać więc to pewnie jakiś bug. Podkreślam wykonałem każde zadanie z listy łącznie 10. Taką odpowiedzią prócz nabijania postu nic nie wnosisz a już na pewno nie pomagasz twierdząc bezpodstawnie co zrobiłem a co nie zwłaszcza, że napisałem że zrobiłem

Odpuściłem sobie tych piratów trudno mam inny problem. Mam zadanie z oczyszczeniem miasta Khorinis i wybiłem już masę orków śmiem twierdzić, że wszystkich bo nawet ich ciała z nudów zdążyłem wszystkie przeszukać jednak na ekranie nie pojawiła się żadna informacja, że miasto zdobyte coś na wzór poprzednich tego typu oblężeń. Podejrzewam, że to również bug bo z tego co wiem nie trzeba chyba wszystkich co do joty zabijać podobnie jak w Zamku GD czy w obozie obok Onara.

Pawlak . - 2017-05-04 19:53:33

Odnalazłeś Szpadę Abi ?
Co do odbijania miasta kiedyś miałem podobny problem, bo czegoś nie zrobiłem, lub z kimś do końca nie pogadałem. Nie pamiętam dokładnie, bo to było dosyć dawno, ale potem zabiłem elitarnego orka w mieście i misje zaliczyło. Musisz zobaczyć u siebie czego mniej więcej nie masz, lub co mogłeś ominąć
PS. Wiesz, że bez Grega nie przejdziesz gry

paulpolska - 2017-05-05 19:42:16

Dzięki za pomoc. Odpuściłem sobie bo na filmikach zobaczyłem, że to już i tak ostatnie zadanie w modzie przed zabraniem ludzi na okręt więc nic nie stracę. Zainstalowąłem sobie 2.0 z autotranslate i spróbuje teraz na tym się skupić. Odbijanie miasta pewnie się zbugowało tak jak odbijanie twierdzy w GD bo też tak miałem jak powtórzyłem było ok ale odbijać Khorinis od nowa mi się nie chciało za dużo tam poświęciłem czasu na wyczyszczenie zwłok :]

Elgcahlxukuth - 2018-09-30 03:18:06

Hej,

Mam problem z zadaniem Opiekunowie w 7 roadziale. Po rozmowie z Baal Netbek i otrzymaniu blogoslawienstwa bogow, zdobylem wszystkie 4 artefakty:
- duch wody,
- serce prawdziwego ducha ognia
- serce golema cienia,
- oko kamiennej pumy,
ale nadal nie pojawila mi sie zadna nowa runa w menu kiedy podchodze do stolu runicznego.
Czy jakies jeszcze skladniki sa wymagane? Probowalem tez miec w plecaku czarna rude, nie pomoglo.
W notesie bezimiennego jest cos wspomniane o kamieniu ogniskujacym... ale nie wiem czy musze miec takowy przedmiot? Skad go wziac, jesli tak?

Pozdrawiam

Pawlak . - 2018-09-30 16:38:57

https://www.youtube.com/watch?v=HDPOkuqmiP4&t

Elgcahlxukuth - 2018-09-30 16:58:44

Pawlak . napisał:

https://www.youtube.com/watch?v=HDPOkuqmiP4&t

Dzieki za filmik, jednak nie jest pomocny bo traktuje o mieczu, a ja potrzebuje stworzyc runę dla maga.

EDIT:
Sprawa sie rozwiazala. Po pierwsze: gram na wersji returninga 1.1. Po drugie, należy w tej sytuacji porozmaiwać z Saturasem (albo Vatrasem? już nie pamiętam, ale któryś z nich)

www.stk.pun.pl www.gamecorner.pun.pl www.bleacher.pun.pl www.gra-naruto-pbf.pun.pl www.chidorigame.pun.pl